10 tips voor succesvolle onderhandelingen met Microsoft

september 19, 2023

1. Bepaal een duidelijke visie voor de onderhandelingen:

Definieer helder de huidige en toekomstige behoeften van uw organisatie, zoals nieuwe technologieën, cloudadoptie en beveiligingsvereisten. Stel doelen vast om de richting te bepalen.

2. Evalueer uw bestaande contracten:

Analyseer uw lopende contracten met Microsoft om te ontdekken wat al is afgesproken en waar verbeteringen mogelijk zijn.

3. Grondig onderzoek van prijzen en licentievoorwaarden:

Voer een diepgaande analyse uit van prijsvoorstellen en licentievoorwaarden om overbetaling en ongeschikte beperkingen te voorkomen.

4. Ontwikkel een onderhandelingsstrategie:

Baseer uw strategie op uw behoeften, doelen en de verzamelde informatie.

5. Teamvoorbereiding is cruciaal:

Zorg ervoor dat uw team goed voorbereid is en een volledig begrip heeft van wat er op het spel staat.

6. Onderhandel met vertrouwen:

Betreed de onderhandelingen met zelfvertrouwen, met voldoende kennis om uw positie effectief te verdedigen.

7. Documenteer en bewaak het proces:

Zorg ervoor dat alle afspraken en wijzigingen nauwkeurig worden gedocumenteerd en nageleefd.

8. Kies voor onafhankelijkheid:

Werk met een onafhankelijke partij om er zeker van te zijn dat uw belangen altijd voorop staan.

9. Reflecteer op ervaringen:

Neem de tijd na de onderhandelingen om terug te kijken op de ervaringen, lessen te identificeren en uw strategie te verfijnen voor toekomstige onderhandelingen.

10. Langdurige ondersteuning:

Blijf in contact met experts voor voortdurende begeleiding en optimalisatie van uw Microsoft-contracten.

 

Hoe BeSharp Experts u kan helpen bij onderhandelingen met Microsoft:

Met de contractonderhandelingen service van BeSharp Experts wordt u gedurende het hele proces van onderhandelen met Microsoft ondersteund. Onze expertise en onafhankelijke positie stellen ons in staat om u te begeleiden naar de meest gunstige prijzen en contractvoorwaarden die passen bij uw organisatie.

Stap 1: Analyse van bestaande contracten en omgeving:

We beginnen met een grondige analyse van uw huidige contracten en IT-omgeving met Microsoft. Hierdoor krijgen we inzicht in uw huidige situatie en identificeren we kansen voor verbetering.

Stap 2: Bepaling van een roadmap:

We organiseren hands-on workshops om uw technologiebehoeften te begrijpen en organisatorische veranderingen te bespreken die van invloed kunnen zijn op uw contractverlenging. We delen best practices en inzichten om kosten te optimaliseren en begeleiden u door het Microsoft-licentielandschap.

Stap 3: Ontwikkeling van de meest optimale licentiescenario’s:

We creëren verschillende scenario’s op basis van ons vooronderzoek en de roadmap workshops. Deze scenario’s stellen u in staat om nieuwe overeenkomsten af te sluiten die optimaal aansluiten bij uw huidige en toekomstige behoeften, inclusief meerjarige berekeningen.

Stap 4: Leveranciersselectie en onderhandelingen:

We beoordelen bestaande resellerrelaties, identificeren geschikte partners en onderhandelen over marktconforme prijzen en leveringsvoorwaarden, zowel voor directe als indirecte licentieprogramma’s.

Stap 5: Ontwikkeling van onderhandelingsstrategie:

We werken samen aan het opstellen van een strategie voor de onderhandelingen, waarbij we uw belangen en de belangen van de leverancier zorgvuldig afwegen.

Stap 6: Bewezen succesvolle onderhandelingsaanpak:

Onze bewezen aanpak omvat strategisch en tactisch advies tijdens het onderhandelingsproces, benchmarking van leveranciersvoorstellen en controle op de uiteindelijke contractenset.

Stap 7: Documentatie en naleving:

We zorgen ervoor dat alle documentatie accuraat is en dat naleving wordt gehandhaafd.

Stap 8: Voortdurende ondersteuning met StaySharp Service Contract:

Met ons StaySharp Service Contract bieden we jaarlijkse optimalisatie van uw Microsoft-licenties en cloudabonnementen. We beheren uw contracten en bieden voortdurende ondersteuning, inclusief begeleiding tijdens audits en proactieve updates over de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

Met BeSharp Experts aan uw zijde, bent u verzekerd van een succesvolle onderhandeling met Microsoft en blijft u profiteren van de beste prijzen en voorwaarden, ondersteund door een team van deskundige professionals.