Microsoft SPLA veranderingen

juni 29, 2023

De Service Provider License Agreement (SPLA) van Microsoft is een veelgebruikt licentieprogramma waarmee serviceproviders Microsoft-software en -diensten kunnen aanbieden aan hun klanten. Recentelijke veranderingen geïntroduceerd door Microsoft hebben echter significante gevolgen voor providers en kunnen mogelijk invloed hebben op hun hostingdiensten. In deze blogpost zullen we ingaan op de belangrijkste veranderingen die zijn doorgevoerd in SPLA, met name die van kracht zijn geworden op 1 december 2022 en 1 oktober 2022. We zullen ook de uitdagingen en overwegingen bespreken met betrekking tot Bring Your Own License (BYOL) voor Windows Server en het einde van de uitbesteding van Data Center Providers (DCP) naar Gekwalificeerde Providers.

Veranderingen in SPLA op 1 december 2022:
Op deze datum heeft Microsoft aanzienlijke updates doorgevoerd in het document Service Provider Use Rights (SPUR), waarbij bepaalde ingrijpende veranderingen zijn geïntroduceerd. De meest opvallende verandering was de toevoeging van Azure DevOps Server 2022 aan de lijst van beschikbare software. Het is echter essentieel om de gevolgen van deze veranderingen voor uw Microsoft-hostingdiensten te begrijpen.

Verduidelijkingen met betrekking tot BYOL in de Productvoorwaarden:
Het SPUR-document heeft ook verduidelijkingen gebracht met betrekking tot Bring Your Own License (BYOL) in de Productvoorwaarden, met name met betrekking tot SQL Server-technologie. SQL Server, gebundeld met andere Microsoft-software zoals Azure DevOps Server, kan nu worden ingezet in gedeelde omgevingen, zodat hostingproviders BYOL kunnen gebruiken voor het in aanmerking komende hoofdproduct. Bovendien kunnen SQL Server Failover-nodes nu worden ingezet op gedeelde hosting-servers.

Veranderingen in SPLA op 1 oktober 2022:
Op 1 oktober 2022 vond een belangrijke verandering plaats die van invloed is op providers die hun eindklant-workloads hosten op AWS, GCP, Azure of Alibaba (Gekwalificeerde Providers) en Subscriber Access Licenses (SAL’s) rapporteren via hun eigen SPLA. Providers hebben nu een overgangsperiode van drie jaar tot 30 september 2025 waarin ze moeten stoppen met het “uitbesteden van licenties” aan Gekwalificeerde Providers.

Migratie van QMTH naar het CSP Hoster-programma:
Gekwalificeerde providers van Multitenant Hosting (QMTH) hebben nu de mogelijkheid om geleidelijk over te stappen naar het nieuwe CSP Hoster-programma. Hoewel de migratie vrijwillig is, is het belangrijk op te merken dat Microsoft Microsoft 365 Apps en Windows 11 hosting-rechten heeft uitgebreid naar alle hosting-serviceproviders. Als gevolg hiervan is de relevantie van QMTH verminderd en kunnen providers de nieuwe mogelijkheden verkennen die beschikbaar zijn via het CSP Hoster-programma.

Uitdagingen met betrekking tot BYOL voor Windows Server:
Een van de belangrijke veranderingen is dat alle hostingproviders, niet beperkt tot SPLA, hun eindklanten nu kunnen toestaan hun eigen licenties voor Windows Server op multitenant-hardware te gebruiken, bekend als Bring Your Own License (BYOL). Dit brengt echter uitdagingen met zich mee voor providers, omdat ze ervoor moeten zorgen dat eindklanten beschikken over de vereiste Windows Server-volume-licenties met actieve Software Assurance of Windows Server CSP-abonnementslicenties. Voldoende Windows Server Client Access Licenses (CAL’s) zijn ook noodzakelijk.

Deze verschuiving naar BYOL heeft een economische impact die providers in overweging moeten nemen. Voorheen licentieerden providers hun hosts met Windows Server of Core Infrastructure Suite Datacenter, met een voorspelbare kosten per core van de host. Nu eindklanten hun eigen licenties kunnen gebruiken, worden providers geconfronteerd met de uitdaging om kortingen te geven en kosten te herstellen voor virtuele machines die worden gedekt door deze licenties. Het overgaan naar een nieuwe infrastructuur voor Windows Server BYOL kan een oplossing zijn, maar kan haalbaarheidsproblemen opleveren voor veel providers.

Einde van DCP BYOL naar Gekwalificeerde Providers:
De SPLA staat serviceproviders toe om workloads uit te besteden aan Data Center Providers (DCP), wat heeft geleid tot samenwerkingen en partnerschappen tussen providers, inclusief het uitbesteden van eindklant-VM’s aan hyperscalers zoals AWS. Microsoft heeft echter besloten om deze praktijk stop te zetten per 1 oktober 2025. Providers die eindklant-workloads hosten op Gekwalificeerde Providers en licenties rapporteren via SPLA, kunnen dit alleen doen tot 30 september 2025.

Wij kunnen u begeleiden bij de complexiteiten van SPLA-licenties, u helpen de veranderingen effectief te doorlopen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de licentievereisten van Microsoft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor deskundige hulp bij het optimaliseren van uw softwarelicentiestrategie.