Overgang van Microsoft EA naar MCA voor level A klanten

juli 1, 2024

Er staan mogelijk significante veranderingen op komst voor kleinere en middelgrote bedrijven die momenteel onder een Enterprise Agreement (EA) vallen. Specifiek wordt gesuggereerd dat Level A klanten, die momenteel 500 tot 2.399 gebruikers/apparaten bedienen, mogelijk worden overgeheveld naar het Microsoft Customer Agreement (MCA). Dit artikel onderzoekt wat deze potentiële verandering betekent voor Level A klanten en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Hieronder een toelichting op wat deze potentiële overgang zou kunnen betekenen voor Level A klanten en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst.

Het begrijpen van de overgang

Historisch gezien heeft Microsoft incentives voor Level A EAs geleidelijk verminderd, waardoor klanten worden aangemoedigd om over te stappen naar nieuwere licentiemodellen zoals het MCA. Als deze verschuiving wordt geïmplementeerd, zouden Level A klanten in de MCA-categorie worden geplaatst, wat implicaties heeft voor hun licentiestrategieën en kostenbeheer.

Implicaties voor Level A klanten

  1. Overwegingen over prijzen:
  • Mogelijke prijsaanpassingen: De overstap naar MCA kan prijsveranderingen met zich meebrengen. Hoewel Microsoft suggereert dat prijzen mogelijk vergelijkbaar blijven of zelfs dalen, moeten klanten voorbereid zijn op mogelijke aanpassingen.
  • Verlies van EA voordelen: Klanten kunnen specifieke voordelen verliezen zoals kortingen op on-premises producten met Software Assurance (SA), wat kan leiden tot hogere kosten bij alternatieve licentieopties.
  1. Complexiteit van licentiëring:
  • Overgangs uitdagingen: De overgang naar MCA brengt nieuwe voorwaarden en condities met zich mee, wat kan resulteren in meer complexe licentiescenario’s. Klanten moeten mogelijk meerdere contracten beheren en communiceren met verschillende verkopers, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt.
  1. Beschikbaarheid van producten en ondersteuning:
  • Microsoft 365 overwegingen: Onder het MCA kunnen klanten beperkingen ervaren bij het licenseren van Microsoft 365 producten, zoals het verlies van opties zoals User and Device Subscription Licenses (User SLs en Device SLs). Dit vereist mogelijk aanpassingen in aankoopstrategieën om volledige dekking te waarborgen zonder extra kosten.
  1. Contractbeheer:
  • Geautomatiseerde verlengingen vs. handmatige verlengingen: In tegenstelling tot handmatige vernieuwingen bij EAs, vernieuwt het MCA automatisch. Dit vereenvoudigt het contractbeheer, maar kan het onderhandelingsvermogen bij toekomstige aankoopbeslissingen verminderen.

Voorbereidingsstappen voor Level A klanten

Beoordelen van huidige contracten:

Begrijp wanneer uw huidige EA afloopt en of dit de overgang naar een MCA activeert. Als vernieuwing aanstaande is, bereid u dan voor op mogelijke aanpassingen in licentieverlening en prijsstelling.

Samenwerken met onafhankelijke experts:

Raadpleeg onafhankelijke experts gespecialiseerd in Microsoft licenties om de overgang soepel te laten verlopen. Zij kunnen helpen bij het begrijpen van kostenimplicaties, alternatieve licentieopties en onderhandelingsstrategieën.

Evaluatie van licentiebehoeften:

Evalueer de softwarebehoeften en gebruikspatronen van uw organisatie om het meest kosteneffectieve licentiemodel onder het nieuwe MCA-framework te bepalen.

Plannen voor compliance en kosten:

Zorg ervoor dat uw huidige gebruik in overeenstemming is met licentievoorwaarden om eventuele boetes tijdens audits te vermijden. Neem veranderingen in licentiekosten op in de budgetplanning van uw organisatie.

Conclusie

De potentiële overstap van EA naar MCA voor Level A klanten markeert een belangrijke verandering in Microsofts licentiestrategie. Door proactief te blijven en samen te werken met experts, kunnen klanten deze overgang effectief navigeren en zorgen voor blijvende compliance en operationele efficiëntie in hun softwarelicentieovereenkomsten.

Bent u voorbereid op de overstap van EA naar MCA? Neem vandaag nog contact op met BeSharp Experts voor deskundige begeleiding bij het soepel en kostenefficiënt navigeren van veranderingen in Microsoft licenties.