In gesprek met Wim Zuman

maart 4, 2024
 • Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Wim Zuman, en met meer dan 15 jaar ervaring in Microsoft Licensing en een trackrecord van succesvolle onderhandelingen in Europa en de VS, heb ik in april 2023 BeSharp Experts opgericht. Samen met mijn business partners Marcus en Kevin streven wij ernaar om BeSharp Experts te laten uitgroeien tot een toonaangevende speler op het gebied van licentiekostenoptimalisatie.

Naast onze ambitie om klanten te helpen bij het vinden van optimale licentie-oplossingen en het onderhandelen over contracten onder de beste voorwaarden, benadrukken we een gestroomlijnd proces en streven we naar resultaten die niet alleen aan, maar ook de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

 • Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van uw rol als Microsoft Licentie en Contract Specialist Microsoft Licentie en Contract Specialist bij BeSharp Experts? 

In mijn rol als Microsoft Licentie en Contract Specialist bij BeSharp Experts liggen mijn belangrijkste verantwoordelijkheden in het afsluiten van overeenkomsten tegen de beste prijs en met optimale contractvoorwaarden, terwijl we ervoor zorgen dat onze klanten volledig compliant blijven. Mijn rol draait om het voorkomen dat klanten te veel betalen en hen te allen tijde voorzien van efficiënte, kosteneffectieve én toekomstbestendige oplossingen. 

 • Wat heeft u gemotiveerd om BeSharp Experts op te richten?

Ik werd gemotiveerd om BeSharp Experts op te richten vanwege mijn passie voor ondernemerschap en mijn sterke wens om klanten te helpen. Ik geloof sterk in het belang van het vinden van optimale oplossingen, vooral als het gaat om licenties. Het idee om klanten te assisteren bij het verkrijgen van de beste licentieoplossingen tegen de meest gunstige prijzen en voorwaarden, motiveerde mij om dit bedrijf te starten. Ik wilde een bedrijf creëren dat niet alleen uitblinkt in het leveren van hoogwaardige diensten, maar ook gericht is op het bieden van waarde en het bouwen van langdurige relaties met klanten.  

 • Kunt u ons iets meer vertellen over de diensten die BeSharp Experts aanbiedt aan klanten en uw rol bij het leveren van deze diensten?

In mijn rol als Microsoft contract specialist Microsoft Licentie en Contract Specialistspeel ik een cruciale rol bij het leveren van onze diverse diensten aan klanten. Onze diensten zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het analyseren en optimaliseren van hun huidige licentie- en cloudabonnementen, met als doel kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie en verminderde compliance-risico’s te realiseren. 

 • Wat zijn enkele uitdagingen die u typisch tegenkomt in uw rol als Microsoft Licentie en Contract Specialist en hoe gaat u daarmee om?

Enkele uitdagingen die ik typisch tegenkom in mijn rol als Microsoft Licentie en Contract Specialist zijn onder andere klanten die de technische roadmap nog niet duidelijk hebben of waarbij we te laat worden betrokken bij onderhandelingstrajecten. Om hiermee om te gaan, neem ik proactief initiatief door klanten te adviseren over het belang van een duidelijke technische roadmap en het belang van vroegtijdige betrokkenheid bij onderhandelingen. Ik werk nauw samen met klanten om hun behoeften en doelstellingen te begrijpen, en ik zorg ervoor dat we tijdig en effectief communiceren om eventuele uitdagingen aan te pakken en optimale oplossingen te vinden die aan hun behoeften voldoen.  

 • Hoe meet u klanttevredenheid en hoe gebruikt u deze feedback om de dienstverlening van BeSharp Experts voortdurend te verbeteren?

Om klanttevredenheid te meten en de dienstverlening van BeSharp Experts voortdurend te verbeteren, maken we gebruik van een combinatie van methoden. Dit omvat het verzenden van questionnaires en het organiseren van regelmatige evaluatiemomenten gedurende de projecten. 

 • Kunt u ons een voorbeeld geven van een uitdagende situatie die u hebt meegemaakt bij het leveren van diensten aan een klant en hoe u dit hebt aangepakt?

Bij de prijsverhogingen van Microsoft hebben we zorgvuldig alternatieve licentiescenario’s onderzocht en een benchmarkanalyse uitgevoerd van vergelijkbare prijzen in de markt. Tijdens de onderhandelingen hebben we deze bevindingen gebruikt om een sterk argument te presenteren voor het beperken van de financiële impact op de overeenkomsten van onze klanten met Microsoft. 

 • Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in de branche om de dienstverlening van BeSharp Experts relevant en concurrerend te houden?

Om de dienstverlening van BeSharp Experts relevant en concurrerend te houden, blijven we actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in de branche. We volgen regelmatig trainingen en workshops om onze kennis up-to-date te houden en nieuwe vaardigheden te verwerven. Daarnaast houden we nauwlettend de veranderingen in de regelgeving van Microsoft en de productvoorwaarden in de gaten, zodat we onze klanten goed kunnen adviseren over compliance en optimalisatie van hun Microsoft-licenties. Ons team is constant bezig met het bestuderen van marktonderzoek, het bijwonen van conferenties en het netwerken met andere professionals in de branche om inzicht te krijgen in opkomende trends en best practices. Door deze voortdurende inspanningen kunnen we onze dienstverlening afstemmen op de behoeften van onze klanten en een hoog niveau van service en expertise bieden. 

 • Hoe ziet u de toekomst van de dienstverlening van BeSharp Experts binnen de consultancybranche, met name met betrekking tot Microsoft licenties?

We zijn optimistisch over de toekomst van BeSharp Experts in de consultancybranche, vooral met betrekking tot Microsoft licenties. Belangrijke trends, zoals cloudadoptie, complexe licentiestructuren en compliance, en de opkomst van AI, zullen het belang van onze branche  vergroten. We zijn van plan onze expertise verder uit te breiden om klanten te ondersteunen bij de digitale transformatie en de uitdagingen van hybride werken. Met onze focus op educatie, expertise en klantgerichtheid zijn we goed gepositioneerd om onze klanten te blijven ondersteunen  in deze evoluerende markt. 

 • Wat zijn enkele belangrijke aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de optimale onderhandelingsstrategie voor klanten bij BeSharp Experts?

Bij het bepalen van de optimale onderhandelingsstrategie voor klanten bij BeSharp Experts houden we rekening met verschillende belangrijke aspecten: 

 1. Klantbehoeften en gewenste innovatie: We analyseren welke nieuwe producten de klant wil afnemen en welke innovaties ze willen doorvoeren om een strategie te ontwikkelen die hierop aansluit. 
 2. Historie en eerdere kortingen: We evalueren de historische gegevens, inclusief eerder verkregen kortingen tijdens voorgaande contractperiodes, om te begrijpen welke onderhandelingsruimte mogelijk is. 
 3. Productportfolio: We analyseren welke producten er in het vorige contract zijn afgenomen en welke nu zullen worden afgenomen, om een strategie te ontwikkelen die past bij de behoeften van de klant. 
 4. Benchmarking: We vergelijken prijzen en voorwaarden met vergelijkbare organisaties in termen van grootte en branche om te zorgen voor eerlijke en concurrerende deals. 
 5. Strategische producten: We evalueren de afname van voor Microsoft strategische producten, omdat dit kan helpen bij het verkrijgen van betere voorwaarden en kortingen tijdens de onderhandelingen. 
 6. Vergelijken van valutascenario’s en onderhandelen met buitenlandse vestigingen van Microsoft: We overwegen scenario’s op basis van andere valuta’s (zoals GBP, USD, NOK, etc.) en voeren onderhandelingen met buitenlandse vestigingen van Microsoft om extra kortingen te verkrijgen. Het is echter een vereiste dat de klant een vestiging heeft in het desbetreffende land. 
 • Hoe gaat u om met de diverse behoeften en verwachtingen van klanten tijdens het onderhandelingsproces?

Om tegemoet te komen aan de diverse behoeften en verwachtingen van klanten tijdens het onderhandelingsproces, organiseren we gezamenlijke onderhandelingsstrategie sessies. Tijdens deze sessies bespreken we grondig de behoeften en verwachtingen van de klant en transformeren we deze naar een krachtige onderhandelingsmethodiek. We streven naar een win-winsituatie door duidelijke doelstellingen te definiëren, obstakels te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze te overwinnen. Door open communicatie en regelmatige feedbacksessies blijven we flexibel en kunnen we succesvolle onderhandelingsresultaten behalen. 

 • Kunt u een voorbeeld geven van een succesvolle onderhandeling die u heeft geleid bij BeSharp Experts en hoe u tot een positief resultaat bent gekomen?

Zeker! Een recent voorbeeld van een succesvolle onderhandeling bij BeSharp Experts betrof een klant die op zoek was naar een vernieuwd Microsoft licentiecontract dat beter zou aansluiten op hun huidige behoeften en toekomstige innovatieplannen. 

De sleutel tot ons succes lag in een grondige voorbereiding. We startten met een diepgaande inventarisatie van de Microsoft omgeving van de klant, waardoor we een volledig beeld kregen van hun huidige licentiepositie en optimalisatiemogelijkheden. Vervolgens voerden we uitgebreide gesprekken met de klant over hun toekomstige roadmap en gewenste innovaties, zodat we scenario’s konden uitwerken die gebaseerd waren op hun daadwerkelijke behoeften. 

Tijdens de onderhandelingen maakten we slim gebruik van benchmarkmogelijkheden die voortkwamen uit onze uitgebreide ervaring. Dankzij onze trackrecord van het onderhandelen over honderden licentiecontracten, waren we goed op de hoogte van de mogelijke kortingen en contractvoorwaarden die haalbaar waren. Dit stelde ons in staat om realistische verwachtingen te stellen en een aantrekkelijk voorstel te presenteren. 

Uiteindelijk resulteerde dit in een positief resultaat voor zowel de klant als BeSharp Experts. Het vernieuwde contract voldeed niet alleen aan de huidige behoeften van de klant, maar bood ook de flexibiliteit om toekomstige groei en innovatie te ondersteunen. Dit succes benadrukte het belang van grondige voorbereiding, strategische onderhandelingen en het gebruik van benchmarkgegevens om een optimaal resultaat te bereiken.  

 • Op welke manieren houdt u rekening met zowel de korte- als langetermijnbehoeften van klanten bij het ontwikkelen van onderhandelingsstrategieën?

Bij het ontwikkelen van onderhandelingsstrategieën houden we rekening met zowel de korte- als langetermijnbehoeften van klanten door selectief te zijn in de afname van Microsoft-productbundels. Hoewel Microsoft vaak aantrekkelijke kortingen biedt voor uitgebreide suites zoals M365 E3 en E5, adviseren we klanten om alleen die producten en diensten af te nemen die daadwerkelijk worden benut. Hierdoor voorkomen we dat klanten onnodig betalen voor functionaliteit die ze niet gebruiken, wat op de lange termijn kosten kan besparen. 

 • Hoe zorgt u ervoor dat alle betrokken partijen tevreden zijn met de uitkomst van de onderhandelingen?

We zorgen ervoor dat alle betrokken partijen tevreden zijn met de uitkomst van de onderhandelingen door het klantbelang voorop te stellen en tegelijkertijd een gedegen proces te volgen met transparante uitwerking van scenario’s. Hoewel we ons richten op het behartigen van de belangen van onze klanten, streven we ernaar om ook Microsoft tevreden te stellen met de gesloten deals. Dit doen we door ons professionele proces en duidelijke communicatie, zelfs wanneer er extra kortingen en uitzonderingen moeten worden overwogen. 

 • Hoe meet u het succes van onderhandelingen en wat zijn enkele belangrijke prestatie-indicatoren die u hanteert?

We meten het succes van onze onderhandelingen aan de hand van verschillende belangrijke prestatie-indicatoren. Allereerst is klanttevredenheid een cruciale factor. We controleren of de klant heeft afgesloten wat hij daadwerkelijk nodig heeft en gebruikt. Verder verifiëren we of de kosten voor het nieuwe contract binnen het budget van de klant vallen, wat een indicatie is van budgetnaleving. Daarnaast beoordelen we of de overeenkomst het bedrijf in staat stelt te innoveren met de opgenomen producten en diensten, wat we beschouwen als innovatiemogelijkheden. Tot slot evalueren we of de kortingen en contractvoorwaarden optimaal zijn onderhandeld voor beide partijen. Deze prestatiemetingen stellen ons in staat om het succes van onze onderhandelingen te beoordelen en eventuele verbeterpunten aan te pakken om de tevredenheid van onze klanten te waarborgen. 

 • Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van dealmaking en onderhandelingsstrategieën?

We blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van dealmaking en onderhandelingsstrategieën door middel van praktijkervaring. We zijn regelmatig betrokken bij onderhandelingstrajecten voor klanten van verschillende grootte en in verschillende sectoren. Deze continue betrokkenheid bij diverse onderhandelingen stelt ons in staat om uit de eerste hand te leren en ons aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en trends. Daarnaast houden we ook nauwlettend de vakliteratuur en relevante publicaties bij, en nemen we deel aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden zoals seminars, webinars en conferenties om onze kennis voortdurend uit te breiden en te verfijnen.