In gesprek met Marcus Meekel

maart 11, 2024
  • Kun je iets over jezelf vertellen?

Mijn naam is Marcus Meekel en ik ben een van de managing partners bij BeSharp Experts BV. Samen met mijn partner en onze 3-jarige zoon woon ik in het prachtige Amstelveen. Mijn achtergrond ligt in Strategic Operations en Project Management. Mijn professionele reis begon in de jaren 90, waar ik bij verschillende internationale bedrijven heb gewerkt in diverse functies. Mijn passie voor verandermanagement en mijn onstilbare nieuwsgierigheid hebben me ertoe aangezet alle aspecten van een modern bedrijf te verkennen. Met deze rijke kennis en ervaring wist ik dat het tijd was om, samen met mijn partners, deze onderneming te starten. Hoewel het natuurlijk spannend is, heb ik het volste vertrouwen in een mooie toekomst! 

  • Wat zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden binnen BeSharp Experts?

Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering op het gebied van Finance, IT en Operations, inclusief projectmanagement voor licentie-optimalisatieprojecten. 

  • Wat heeft je gemotiveerd om jezelf aan te sluiten bij BeSharp Experts?

Mijn ervaring met internationale startups heeft me veel geleerd over bedrijfsvoering en heeft me altijd gemotiveerd om zelf een bedrijf te starten. De kans om met ervaren en getalenteerde mensen te werken die elkaar aanvullen, gaf me het vertrouwen dat we samen succesvol zouden zijn. 

  • Welke uitdagingen ervaart je typisch in jouw rol?

Een uitdaging waar we mee te maken hebben, is onze snelle groei. Onze methodiek en aanpak sluiten goed aan op de markt, en na succesvolle afronding van projecten, neemt de vraag en daarmee ook de druk toe. Voor mij is het van groot belang om altijd de beste klantervaring te realiseren, dus ik werk eraan om dat te blijven garanderen. De klantervaring heeft voor mij de hoogste prioriteit. 

  • Wat zijn enkele recente successen of prestaties waar je trots op bent?

We hebben de operationele kosten laag gehouden zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de service en hebben processen geoptimaliseerd op basis van klantenfeedback. 

  • Welke rol speel jij om voor klanten de beste resultaten te bereiken?

Vanuit operationeel oogpunt nemen we projectmanagement zeer serieus. We betrekken onze klanten bij de planning en houden hen voortdurend op de hoogte van de voortgang, zodat zij zich betrokken voelen en niet onnodig veel werk hebben. We bieden een geïntegreerde omgeving waarin klanten gemakkelijk toegang hebben tot de planning, veelgestelde vragen, handleidingen en alle relevante projectinformatie op één centrale, beveiligde locatie. 

  • Hoe ziet u de toekomst van BeSharp Experts binnen de consultancybranche, met name met betrekking tot Microsoft-software?

We hebben nu bewezen dat er vraag is naar onze diensten en dat onze klanten positief reageren op hun ervaring met ons. Ons doel voor de toekomst is om een langetermijn partner te zijn op het gebied van licentiekosten optimalisatie, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Met mijn internationale ervaring en netwerk zie ik het als een geweldige kans om onze diensten uit te breiden en bedrijven over de hele wereld te helpen met het optimaliseren van hun licentiekosten, vooral gezien de toenemende kosten op dit gebied.  

  • Op welke manieren draagt effectief projectmanagement bij aan het maximaliseren van de Microsoft-software-investeringen van klanten bij BeSharp Experts?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om een project goed te plannen, zowel qua tijd als resources. Door een grondige planning worden alle belangrijke mijlpalen duidelijk en weet iedereen wat er van hen wordt verwacht. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid en op tijd kunt beginnen aan het onderhandelingstraject, zonder tijdsdruk. Hierdoor heb je voldoende tijd om te onderhandelen, wat uiteindelijk zal leiden tot het beste resultaat. 

  • Hoe meet u het succes van projecten bij BeSharp Experts en hoe past u geleerde lessen toe om processen continu te verbeteren?

Het succes van een project wordt gemeten aan de hand van verschillende factoren, waaronder het behalen van milestones, het eindresultaat van het project en de ervaring van de klant. Bij BeSharp Experts hechten we veel waarde aan klantfeedback en passen we waar nodig tijdens het project aan op basis van deze input. Na afloop van het project sturen we een enquête uit om de tevredenheid van onze klanten te meten en bieden we de mogelijkheid voor een evaluatiesessie. Alle besproken punten tijdens deze sessies worden meegenomen in de voortdurende verbetering van onze processen.