Microsoft Gekwalificeerde Apparaten en Gebruikers

augustus 8, 2023

In de wereld van softwarelicenties zijn termen als “Gekwalificeerde Apparaten” en “Gekwalificeerde Gebruikers” van groot belang. Deze concepten spelen een cruciale rol bij het licentiëren van Microsoft-software in zakelijke omgevingen. Laten we dieper ingaan op wat deze termen betekenen en hoe ze invloed kunnen hebben op licentieovereenkomsten.

Gekwalificeerde Apparaten

Gekwalificeerde Apparaten verwijzen naar specifieke apparaten die worden gebruikt door of namens een organisatie en die onder de licentieovereenkomst vallen. Microsoft definieert een Gekwalificeerd Apparaat als:

  1. Een persoonlijke desktopcomputer, draagbare computer, werkstation of vergelijkbaar apparaat waarop Windows Pro lokaal kan worden uitgevoerd (in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving), OF
  2. Een apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een virtuele desktopinfrastructuur (“VDI”).

Er zijn enkele uitsluitingen van Gekwalificeerde Apparaten, zoals apparaten die zijn aangewezen als servers, industriële apparaten en niet-beheerde apparaten. Het is echter mogelijk om bepaalde uitgesloten apparaten aan te wijzen als Gekwalificeerde Apparaten voor specifieke Microsoft-producten of -diensten.

Industrie-apparaten
Industrieapparaten zijn apparaten die alleen specifieke branche- of taakgerichte softwareprogramma’s gebruiken en niet kunnen worden gebruikt als algemene persoonlijke computerapparaten. Deze apparaten moeten technisch geïntegreerd zijn met het gebruikte industrie-programma.

Onbeheerde apparaten
Onbeheerde apparaten zijn apparaten die niet door de organisatie worden beheerd in termen van besturingssysteemomgevingen, toegang tot het domein, groepsbeleid en andere beheersfuncties.

Gekwalificeerde Gebruikers
Gekwalificeerde Gebruikers verwijzen naar individuele personen die voldoen aan specifieke criteria om in aanmerking te komen voor licenties. Een Gekwalificeerde Gebruiker is:

  1. Een gebruiker van een Gekwalificeerd Apparaat, OF
  2. Een persoon die toegang heeft tot serversoftware waarvoor een Enterprise Product Client Access License (CAL) of een Enterprise Online Service-licentie vereist is.

Het concept van Gekwalificeerde Gebruikers biedt flexibiliteit bij het licentiëren, aangezien organisaties ervoor kunnen kiezen om gebruikers te licentiëren in plaats van apparaten. Dit kan vooral handig zijn in situaties waarin medewerkers op meerdere apparaten werken.

Voordelen van Gekwalificeerde Apparaten en Gekwalificeerde Gebruikers

Het gebruik van Gekwalificeerde Apparaten en Gekwalificeerde Gebruikers in licentieovereenkomsten biedt organisaties verschillende voordelen:

  • Flexibiliteit: Organisaties kunnen kiezen tussen licenties op basis van apparaten of gebruikers, afhankelijk van hun behoeften en werkpatronen.
  • Optimalisatie: Door het nauwkeurig tellen en licentiëren van gekwalificeerde apparaten of gebruikers kunnen organisaties licentiekosten optimaliseren.
  • Uniformiteit: Organisatiebrede licentieovereenkomsten, zoals de Microsoft Enterprise Agreement, kunnen worden aangepast aan het aantal gekwalificeerde apparaten of gebruikers, waardoor een uniforme licentiestructuur ontstaat.
  • Kostenbeheersing: Het benoemen van uitgesloten apparaten of het kiezen van specifieke gebruikerslicenties kan bijdragen aan kostenbeheersing en betere licentieplanning.

Inzicht in deze concepten is essentieel om licentieovereenkomsten effectief te beheren en ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan licentievoorwaarden en compliancevereisten. Het juiste begrip van Gekwalificeerde Apparaten en Gekwalificeerde Gebruikers kan helpen bij het maximaliseren van de waarde van Microsoft-licenties in zakelijke omgevingen.